Figura Chrystusa Frasobliwego
Poprzedni obraz
Figura Chrystusa Frasobliwego