Figura Chrystusa Frasobliwego
Następny obraz
Figura Chrystusa Frasobliwego