Jubileusz 25-lecia kapłaństwa
Poprzedni obraz
Jubileusz 25-lecia kapłaństwa