Jubileusz 25-lecia kapłaństwa
Jubileusz 25-lecia kapłaństwa